02 september 2020

Welkom

Welkom bij deze website over het project SAMEN hbo Verpleegkunde! Een project uitgevoerd door 15 hogescholen Bachelor Verpleegkunde. Dit project is een vervolg op het boegbeeldproject dat liep van februari 2017 t/m maart 2018.

Dit project is mede gefinancierd door subsidie van de stimuleringsregeling van OCW uitgevoerd door SURF, pijler open leermaterialen

Op deze website delen we de volgende informatie over ons project, te benaderen via het menu aan de bovenkant van deze website:

  • Project: wat was de aanleiding voor dit project en wat was onze opdracht?
  • Organisatie: hoe was het project georganiseerd?
  • Platform: welk ICT-platform is gebruikt en hoe is dat ingericht?
  • Kwaliteit: De verbeteringen?
  • Proces: hoe is het proces van selectie tot open publiceren van leermateriaal opgezet bij de instellingen?
  • Community: wat hebben we gedaan om een vakcommunity tot stand te brengen?
  • Marketing: hoe hebben we bekendheid aan dit project gegeven?
  • Lessons learned: welke lessons learned kunnen we formuleren naar aanleiding van dit project?
  • Onderzoek: Onderzoek naar hoe de community bij kan bijdragen aan het open delen van leermaterialen bij docenten.
  • SAMEN verder: the story continues...

Voor verdere vragen of informatie kun je het contactformulier gebruiken.

Deze website zal in de komende weken nog worden aangevuld. Zo moeten de resultaten van een kort onderzoek nog worden verwerkt in deze site. Om die reden staat hieronder een datum van laatste wijziging gegeven. Je kunt dan bij terugkeer zien of er iets is gewijzigd sinds je laatste bezoek.

We hopen dat de informatie op deze website je kan helpen bij je eigen activiteiten om leermaterialen open te delen binnen je eigen instelling of tussen instellingen.