Samen Verder


In 2017 heeft het Landelijk Overleg Opleiding Verpleegkunde met 5 instituten gewerkt aan het boegbeeldproject OER hbo Verpleegkunde. De ambities waren groter en momenteel werken 16 hbo Verpleegkunde instellingen samen in het landelijk project SAMEN hbo Verpleegkunde. Beide projecten worden beschouwd als boegbeelden: zowel in Nederland als internationaal worden ze gezien als succesvol op het gebied van delen van open leermaterialen in de context van een actieve vakcommunity.

11 instellingen hebben al aangegeven na afloop van het huidige project Samen hbo Verpleegkunde tijd, geld en energie te steken in het verder uitbouwen en verduurzamen van wat al is gerealiseerd.

Het project SAMEN verder gaat in de komende 5 jaar werken aan de volgende doelstellingen:

 • Het hoofddoel van het platform voor leermaterialen en de vakcommunity is elkaar inzicht geven in elkaars werk. Elkaar inspireren. De kwaliteit van de leermaterialen gaat hierdoor ook omhoog en maakt de docent bewuster van wat kwaliteit is. Tevens kan hergebruik van leermaterialen een tijdswinst opleveren en kan het helpen om met elkaar up to date te blijven en sneller te kunnen anticiperen op vernieuwde thema’s.
 • Het hoofddoel van de vakcommunity is stakeholders van onderwijs in bachelor hbo verpleegkunde (hbovpk) in Nederland een podium te geven om issues die hen bezighouden rondom hbovpk te bespreken en kennis te delen hierover.

Het project SAMEN verder heeft als doel om het geleerde uit het boegbeeldproject en project SAMEN hbo Verpleegkunde te verduurzamen en continueren. Door het project te continueren kan de tijd worden genomen om met elkaar voor langere tijd te gaan ervaren wat werkt en wat niet werkt. In de afgelopen projectperiode is daar te weinig tijd voor geweest omdat de focus meer lag op het behalen van doelstellingen en targets. Deze cultuuromslag komt nu op gang, voortgang van het project is noodzakelijk voor het cultiveren van delen en hergebruiken van leermateriaal.

De doelstelling van project SAMEN verder kan worden bereikt door:

Met 11 instituten betrokken blijven bij en uitvoeren van de volgende acties:

 • Het continueren en uitbouwen van het platform voor leermaterialen, het digitale platform voor de community en de verbanden daartussen.
 • Het blijven ervaren van het open delen en hergebruiken van leermaterialen die voldoen aan een gezamenlijk opgesteld kwaliteitsmodel en dit in te bedden in de standaard processen van de instituten. Hiermee wordt het onderdeel van het takenpakket van een docent Verpleegkunde.
 • Actief houden en doorontwikkelen van de vakcommunity.
 • Brug slaan tussen theorie en praktijk door professionals uit de zorgpraktijk te betrekken bij de vakcommunity.
 • Een onderdeel blijven van bestaande congressen, scholingen en vaktijdschriften.
 • Blijven evalueren van de processen voor delen en vinden van open leermaterialen en de vakcommunity. Wat werkt wel en wat werkt niet?

Op peildatum 30 oktober 2020 hebben de volgende instituten aangegeven deel te nemen aan dit vervolgproject:

 • Avans Hogeschool
 • Fontys Hogeschool
 • Haagse Hogeschool
 • Hanzehogeschool Groningen, 
 • Hogeschool Saxion
 • Hogeschool Utrecht
 • Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
 • Hogeschool van Rotterdam
 • Hogeschool Zuyd
 • Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Stenden
 • Hogeschool Windesheim
Bron: Pixabay