Platform


Binnen de projecten was een van de doelen om leermaterialen te ontsluiten en te ontwikkelen voor een aantal (nader te bepalen) onderwerpen voor de hbo-opleiding Verpleegkunde en deze onder een open licentie beschikbaar te stellen. Vanaf de start van dit project werd al duidelijk dat docenten bereid waren tot delen. Mogelijk kwam dit omdat zij zijn opgeleid als verpleegkundigen waarbij het een tweede natuur is om een ander te helpen. In ieder geval was de cultuur om elkaar te helpen en eigen materialen te delen niet een grote verandering.

De focus moest gelegd worden op een goede structuur en zoekfunctie zodat het een docent een tijdsbesparing oplevert wanneer er gezocht wordt naar andermans leermaterialen. Het moet geen "vergaarbak" worden van leermaterialen.

Er werd gekozen voor een bestaand platform wat zich al uitgebreid bewezen heeft voor het basis- en voortgezet onderwijs, Wikiwijs.
Door de staf van Wikiwijs is een startpagina ontwikkeld voor hbo Verpleegkunde. Deze was grotendeels op wens in te richten. 

De basis onder dit project was een gemeenschappelijk, landelijk opleidingsprofiel: Bachelor Nursing 2020 (BN2020). Dit profiel maakt delen van open leermaterialen tussen instituten potentieel kansrijk: het profiel definieert een gemeenschappelijke “taal” voor leermaterialen. 

Deze gemeenschappelijke taal omvat kernbegrippen, CanMedsrollen en thema’s. Bij de leermaterialen zijn de veldwaarden voor deze velden als metadata toegevoegd. Deze velden zijn ook als zoekingangen beschikbaar op de startpagina, waardoor het voor een docent eenvoudig is snel de bijbehorende leermaterialen te vinden.

Parallel aan dit project is door SURF en Edustandaard gewerkt aan het realiseren van een digitale vocabulaire om deze termen als keuzelijstjes beschikbaar te kunnen stellen binnen Wikiwijs. Deze digitale vocabulaire kwam halverwege het project beschikbaar. Als tussenoplossing is er tot die tijd toen voor gekozen bij de metadatering de termen als sleutelwoorden toe te voegen. 

Op Wikiwijs hebben de samenwerkende instituten nu (medio oktober 2020) ruim 1250 materialen gedeeld. Deze materialen zijn een rijke verzameling aan verschillende lessen of lesonderdelen. Hierbij kan worden gedacht aan presentaties, handleidingen, VR video’s, quizzen, escaperooms of uitgewerkte lesopdrachten.

Meer informatie

Startpagina op Wikiwijs
Opleidingsprofiel BN 2020
Architectuur van het platform
VocabulaireBOKS
Ervaringen met de ontwikkeling van Wikiwijs
Link naar Edustandaard 

Themapagina hbo Verpleegkunde: Ruim 1000 lessen online
Het geheim achter het succes van de themapagina hbo Verpleegkunde