Project


Het project bouwt voort op de resultaten die van 2017-2018 als “boegbeeldproject” zijn bereikt. Het Landelijk Overleg Opleidingen Verpleegkunde (LOOV), bestaande uit 17 hbo instituten, heeft in 2018 het project SAMEN hbo Verpleegkunde opgezet. Vijftien van deze hbo instituten werken hierbij samen aan beschikbaar maken van open leermaterialen (Open Educational Resources, afgekort tot OER) voor thema’s binnen de opleiding HBO Verpleegkunde.

In het boegbeeldproject werden in een looptijd van 13 maanden de volgende twee doelen gerealiseerd:

  1. Ontsluiting en ontwikkeling van leermaterialen voor een aantal (nader te bepalen) onderwerpen voor de hbo-opleiding Verpleegkunde en deze onder een open licentie beschikbaar stellen. 
  2. Realiseren van een actieve community van docenten die gebruikmaken van de ontwikkelde leermaterialen, daarover ervaringen uitwisselen en daardoor mede bijdragen aan onderhoud en uitbreiding van de verzameling leermaterialen (duurzaamheid). 

Het project SAMEN is gestart in mei 2018 en had een looptijd van 2,5 jaar. Daarbij is gewerkt aan de volgende ambities: 

  • Kwaliteit van onderwijs verhogen door beschikbaarheid van hogere kwaliteit leermaterialen, bij voorkeur zo efficiënt mogelijk;
  • Verder ontwikkelen en gebruiken van een eerder opgesteld platform (tijdens het boegbeeldproject door 5 instituten) voor open leermaterialen met alle 17 LOOV instituten (leermaterialen hergebruiken en delen);
  • Met elkaar nieuw leermateriaal ontwikkelen en onder open licentie delen;
  • Realiseren van een actieve vakcommunity. Dit is een vereiste om het platform met leermaterialen up to date en “levend” te houden;
  • Verankeren van het project in bestaande vakorganisaties en bestaande congressen;
  • Onderzoek verrichten naar de effecten van de vakcommunity op open delen en hergebruiken van leermaterialen.

Meer informatie
Context van de boegbeeldprojecten
Context van project SAMEN hbo Verpleegkunde