Organisatie


Het project SAMEN hbo Verpleegkunde heeft een projectorganisatie in verschillende lagen.

Allereerst is de opdracht vanuit Fontys Hogeschool als kartrekker geschreven voor het LOOV. 
Het LOOV heeft besloten graag met de resultaten van het boegbeeldproject verder aan de slag te gaan en hebben zich gecommitteerd aan de opdracht. Zij hebben met elkaar besloten dat de opleiding hbo Verpleegkunde al een dusdanige samenwerking had, dat zij klaar waren voor deze opdracht.
Er kon binnen dit project gebruik gemaakt worden van de samenwerkingsverbanden die via het LOOV al zijn opgedaan gedurende het traject Bachelor Nursing 2020. De 17 aangesloten hbo Verpleegkunde opleidingen hebben daarbij één gezamenlijk opleidingsprofiel opgesteld en delen daarbij ook de opbouw van de curricula. 

Opdrachtgever
Landelijk Overleg Opleidingen Verpleegkunde, in dezen vertegenwoordigd door Karen Cox, Fontys Hogescholen.

Samenstelling projectteam
Het projectteam bestond uit projectmanagement en projectuitvoerders

Projectmanagement
Het projectmanagement van project SAMEN hbo Verpleegkunde is onderverdeeld in vier thema’s.


Projectuitvoerders
Het projectteam bestond uit leden/docenten van de 15 samenwerkende hogescholen. Per hogeschool namen drie leden deel aan de projectgroep:

  1. Een inhoudelijke onderwijs expert, heeft overzicht over de benodigde nieuwe te ontwerpen leermaterialen en de al aanwezige leermaterialen die ze konden aanbieden op het platform.
  2. Een community ambassadeur, is actief voor het activeren van de community en inrichting van de community. 
  3. Informatiemanager, experts op ICT, media, copyright en auteursrechten.

Stuurgroep

De vijftien samenwerkende scholen zijn allen lid van het landelijk overleg orgaan LOOV. De LOOV-contactpersonen van de deelnemende instellingen vormden de stuurgroep . Gedurende het project heeft het projectmanagement de voortgang van het project gecommuniceerd aan de stuurgroep. De leden van de stuurgroep gaven een advies over de benodigde projectuitvoerders. Ook bewaakten zij de werkzaamheden vanuit de desbetreffende hogeschool en bewaakten de gemaakte werkuren.