Community


Binnen dit project is het doel gesteld om een actieve community te realiseren van docenten die gebruikmaken van de ontwikkelde leermaterialen, daarover ervaringen uitwisselen en daardoor mede bijdragen aan onderhoud en uitbreiding van de verzameling leermaterialen (duurzaamheid).

Allereerst is het doel gesteld om hbo docenten hiervoor uit te nodigen om met elkaar over het vak te praten. Maar hoe krachtig zou het zijn wanneer professionals uit de praktijk en studenten hierbij aansluiten. De community staat zo uiteindelijk open voor iedereen die zich verbonden voelt met Bachelor Verpleegkunde.

Een community geeft je ook een gevoel van saamhorigheid en betrokkenheid. Het is daarbij wel van belang een combinatie aan te bieden van face-to-face bijeenkomsten en online activiteiten. Door face-to-face bijeenkomsten zien mensen letterlijk met wie ze samen kunnen werken of kunnen helpen. Dit zorgt voor vertrouwen in elkaar en vormt een band. Dit is belangrijk wanneer je in de community ook input van de mensen verwacht.

Tijdens het boegbeeldproject  is er een start gemaakt met het opzetten van een community op een digitaal platform. Tijdens het project SAMEN zijn verschillende activiteiten opgezet om er een actieve community van te maken. Activiteiten die zijn opgezet zijn:

  • Vraag stellen over issues in het Verpleegkunde onderwijs. Deze vragen waren vaak niet gerelateerd aan leermaterialen.
  • Marktplaats: Deze groep is bedoeld voor vraag en aanbod: contact zoeken met andere docenten als je op zoek bent naar lesmaterialen
  • Samen met een docent van een andere hogeschool lesmaterialen ontwikkelen
  • Een oproep plaatsen
  • Materialen die je hebt ontwikkeld aanbieden voor hergebruik
  • Leermateriaal van de maand: iedere maand nomineert een communityambassadeur (roulerend over de instituten) een leermateriaal wat verdiend om in de picture te worden gezet. Op de home pagina van de community wordt dit leermateriaal uitgelicht.
  • Collega’s tippen: communityambassadeurs houden de community in de gaten. Staat er een interessant berichtje op voor een collega die met dezelfde lesinhoud bezig is kan deze eenvoudig worden getipt door op de enveloppe (stuur een tip) in het berichtje te klikken.
  • Laatst geĆ¼ploade materialen: Door een RSS feed is op de community een up to date lijst beschikbaar van de laatst geĆ¼ploade materialen op Wikiwijs.
  • Maatschappelijke context: Bijvoorbeeld door uitbraak van Covid-19 zijn er andere behoeftes voor de communityleden. Zo is daarom nu een groep Blended learning ingericht. De nieuwe uitdagingen voor docenten zorgt voor nieuwe vragen. Het is belangrijk om de community passend te houden bij de huidige behoeften.
  • Event georganiseerd via de community: Het project SAMEN heeft een afrondend event om stil te staan en te vieren wat er allemaal al is bereikt. Door COVID19 moest dit event online plaatsvinden. Daarvoor is de de community gebruikt. Op deze manier is voor alle gasten te zien wat er allemaal mogelijk is en hoe ontmoetingen plaats kunnen vinden in de community.


Voorbeelden van interactie op de community en de impact daarvan.

De keuze van het platform
Om te komen tot een keuze voor een platform is door de projectgroep een pakket van eisen opgesteld. Essentieel voor het welslagen van een vakcommunity is een laagdrempelig systeem met de juiste functionaliteit. Het platform van Winkwaves voldeed het beste aan de eisen. Er was al ervaring met dit platform opgedaan in een ander project dat ten tijde van selectie al 1,5 jaar liep.  
De community geeft de gebruiker de mogelijkheid om eigen groepen in te richten met een thema. Zo kunnen de gebruikers zelf een onderwerp kiezen om over te sparren/informatie te delen. 

Naast bovenstaande activiteiten gericht op het digitale deel van de community zijn er ook activiteiten uitgevoerd om het offline, face-to-face deel van de community te starten. Hiervoor is aangesloten bij het jaarlijkse HGZO-congres in maart 2018 en 2019 (helaas is 2020 door Covid 19 geannuleerd) waar het boegbeeldproject en project SAMEN gepresenteerd is en waar bezoekers met projectleden in gesprek konden gaan en zelf bijvoorbeeld konden zoeken naar leermaterialen in Wikiwijs.

Meer informatie
De vakcommunity hbovpk (het digitale deel)
Requirements platform vakcommunity hbovpk
Marketing community poster
Marketing community kaart
Marketing community presentatie
Marketing community flyer