SAMEN ontwikkelen


SAMENwerken aan nieuwe leermaterialen. Na een inventarisatie naar de behoeften voor  nieuwe leermaterialen zijn thema's gekozen waarvoor nieuwe leermaterialen wenselijk waren. Deze zijn door docenten van meerdere instituten ontwikkeld. Totaal zijn er 57 nieuwe leermaterialen ontwikkeld. Deze zijn allemaal vindbaar op Wikiwijs.

Lees hier hoe dat kan worden aangepakt:

Ervaring 'delen onderwijsmateriaal in Samen'

 GGZ cases plaatsen in "Samen"

Als docent Verpleegkunde met een achtergrond in de GGZ worden wij, Floor Abbema (HU) en Rob Scheurink (Saxion), regelmatig benaderd om binnen het onderwijs ‘iets’ te doen met (afwijkend) gedrag, agressie, communicatie, et cetera. Vaak breed ingezet, van leerjaar 1 tot 4, minoren of als gastspreker op themadagen en dergelijke. De vraag om casuïstiek aan te leveren voor een landelijk forum (LOOV), het project Samen, was echter nieuw. Mijn (en later bleek ook Floor’s) eerste reflex was …”liever niet, heb al genoeg te doen”. Toch nadat het belang van het project, de opzet en doel was toegelicht ging ik overstag en werd ik in contact gebracht met mijn evenknie van de HU, Floor van Abbema. Een tijdpad en actieplan was snel gemaakt maar nog steeds niet te overzien hoeveel tijd het zou gaan kosten, maar gelukkig was ons beider motto; wie ‘A’ zegt ….

- Op verzoek delen we graag onze ervaring -

Voor het project Samen worden docenten gevraagd geschikt lesmateriaal te delen met collega's van alle hoge scholen in Nederland. Denk aan casuïstieken, lesopzetten, presentaties, et cetera. Dit lijkt veel werk maar onze ervaring nu, is dat dit erg meevalt. Om anderen te enthousiasmeren delen we daarom graag onze ervaring en de inspanning die het ons gekost heeft.

Wat hebben we gedaan?

Beide zijn we de curricula van de hbov van de HU en van Saxion door gaan spitten op eventueel bruikbaar materiaal. Zowel het oude curriculum als het BN2020 curriculum en wat bleek, bij elkaar ruim voldoende materiaal om te screenen op geschiktheid voor publicatie bij ‘project Samen’. Zo ruim dat zelf bedenken in die fase al overbodig bleek te zijn.

Floor ging de cases van Saxion screenen en ik, vice versa, die van de HU. Met name Floor heeft daarna de cases geschikt gemaakt wat betreft de veralgemenisering en het anonimiseren en medio april hebben we het materiaal aangeleverd.

Het gaat natuurlijk om andermans materiaal waar wij nu ogenschijnlijk mee gaan pronken dus willen we vooral benadrukken dat het plaatsen van materiaal niet betekent dat alles opnieuw bedacht moet worden, integendeel, de uitspraak ‘beter goed gejat (met toestemming) dan slecht bedacht’ is hier erg passend. En wat meer, de mate van inspanningen die het ons kostte vielen achteraf erg mee. Bovendien voelt het goed om materiaal aangeleverd te hebben waar anderen, die voor dezelfde goede (GGZ-)zaak staan, wat aan hebben.

We zouden het iedereen aanraden.

Floor van Abbema & Rob Scheurink